جلسات

گام به گام با منیر ، او رازهایش را برای تغییر رنگ مو با شما به اشتراک می گذارد.

جلسات متفاوت برای خرید وجود دارد.

•آیا به دنبال سرمایه گذاری روی پیشرفتتان هستید؟

•آیا به دنبال یک مربی هستید که شما را راهنمایی کند تا بر چالش های زیبایی غلبه کنید؟

• مجموعه آموزشی من منیر هستم طراحی شده تا شما را مجهز به ابزار و مهارت هایی کند که برای ایجاد مدل مو و ظواهر خیره کننده لازم است.

•این مجموعه توسط منیر که در سطح بین المللی مشهور است، ایجاد و عرضه شده و با جزییات کامل به شما نشان می دهد چگونه از محصولات نهایت استفاده را داشته باشید .

•علاوه بر حرفه و مهارتی که در ذهن دارید، رازهای منیر با زبانی ساده به شما توضیح داده می شوند .

کلاس تک جلسه ای

119.00
  • •آیا مشتاقید مهارت های انقلابی منیر را یاد بگیرید؟ آیا می خواهید تمام ارکان تغییراتش را متوجه شوید؟
  • •این تک جلسه به شما اجازه می دهد که یک کلاس را مشاهده کنید و یک نمای اولیه از تکنیک هایی که توسط منیر استفاده می شوند را به شما می دهد.